abazmemeti.webs.com

ABAZ MEMETI, ing. dip. el.

Virtual Computer

Virtual Desktop - monto kompjuterin desktop.

Virtual Laptop - monto laptopin.

Shkarko Flash-playerin dhe instalo në kompjuterin tuaj nëse nuk e ke.

Nëse e keni rrjetin e ngadalshëm, preferohet që ta download-oni.

 

Demonstrime elektronike

Historiku i kompjuterëve

Kompjuteri i parë elektronik e digjital është projektuar në vitin 1939 në Universitetin Ajova (The University of Iowa). Është quajtur ABC (Atanasoff-Berry Computer), por, asnjëherë nuk është përfunduar dhe projekti është braktisur në vitin 1942. Zgjidhjet teknike që atëherë janë përdorur gjatë ndërtimit të këtij kompjuteri shumë dallojnë nga zgjidhjet teknike të sotme. Përveç kësaj, niveli i teknologjisë dhe të arriturat teknike nga viti 1939 dhe tekno-logjia e sotme, e cila përdoret në kompjuterët elektronik digjital as nuk mund të krahasohet.

Andaj, kur flasim për kompjuterët, më lehtë do ta kemi nëse flasim për gjeneratat e ndryshme të kompju-terëve dhe ta shqyrtojmë zhvillimin e tyre së bashku me zhvillimin e teknologjisë.

 Tek kompjuterët elektronik digjital dallojmë pesë gjenerata të kompjuterëve... (Lexo më tepër)